Generalforsamling i Dienesmindes Venner d. 22/3-2015 Valg af dirigent: Preben Nielsen Valg af 2 stemmetæller: Hvis det bliver nødvendigt Formandsberetning: Leif fremlagde beretning, og den blev godkendt Kasserens beretning: Jørgen fremlagde den, og den blev godkendt Budget med forslag om kontingent for 2016: På grund af nye skatteregler er kontingent 2016 300.00 kr. Valg: Leif korsgård, Karsten Krog, Hans Jørgen Andersen på valg. Hans Jørgen ønskede ikke genvalg Forslag til bestyrelsen Gerda Lysdal. Leif, Karsten og Gerda blev valgt. Valg af suppleanter: Jørgen Markussen og Erik Vilsgård Valg af revisor: Revisions kontoret vest, 7500 Holstebro EVT.: Dienesmindes venner er blevet kontaktet af her boende ukrainer og spurgt om hjælp. I december mdr. sendte vi en lastbil af sted med 14 tons nødhjælp.  Michi en ukrainer  fra Thy var til generalforsamlingen og takkede for det første læs nødhjælp. Vi venter pt. på papirerne til endnu et læs. En af Dans mange venner i Hvide Rusland Anja, er gravid. Både Anja og hendes mand Tolik er handikappede. Er der nogle, som kunne tænke sig at hjælp dem? Hjælpen kunne måske være 50,00 kr. i mdr. Jeg har tænkt mig at oprette en bankkonto i Danmark, som Anja kan hæve på i Hvide Rusland.  Er man interesseret kan man kontakte Susanne Priess på 97560131 for yderligere information. Referent Preben Nielsen Formandens beretning generalforsamling 22.3.2015 Det er ikke så svært at lave beretning, når fornemmelsen er, at bestyrelse og medlemmer  optimistisk bakker op om det fælles mål, at lave et godt humanitært arbejde som foreningen  kan stå inde for.   Med donationer og indsats fra mange sider synes jeg det er lykkedes ganske godt , også i  året der er gået.   Desværre kan man sige, er der stadig brug for al den humanitære hjælp vi kan overkomme  at udføre. Der er krig og uro i østeuropa, det betyder at den humanitære indsats som Dienesmindes  venner kan yde har stor værdi, da afstanden til uroområdet er inden for vores rækkevidde.   Igennem ansatte fra Ukraine på danske landbrug har Dienesminde fået personlige kontakter  i byen Olexandria som ligger ca. 250 km sydøst for Kijev.  Få uger før jul fik vi mulighed for at afsende 13 - 14 ton humanitært gods fra vort lager,  bestående af hospitalssenge og udstyr, kørestole og varmt tøj m. m. Transporten foregik  med ukrainsk retur lastbil og blev henholdsvis sponsoreret af Dienesminde og herboende  ukrainere.  Der er vished for at hjælpen nåede godt frem og er med til at gavne folk i frontområdet. På  sigt vil vi gerne at vores egen lastbil og chaufører kan aflevere læs til kontakten nær det  betrængte område i Ukraine.  Foreningens blå Scania lastbil har i året der er gået fragtet 19 transporter med nødhjælp,  fordelt på 6 ture til Letland og 13 ture til Hviderusland.   Fra afdelingen i Nørre Sundby er der fragtet 2 trækker- trailer læs til området omkring  Kaunas i Litauen.   Alt i alt er der leveret i nærheden af 200 ton. Fordelt til mange modtagerorganisationer. Der  kommer heldigvis til stadighed store mængder varer og tøj til vore lagre der er egnet til  humanitær hjælp.  Dienesmindes venner har også i året der er gået værdsat og plejet den kulturelle kontakt til  gymnasium nr. 3 i Brest.   Her undervises der foruden de almindelige fag, i musik og dans. Dienesminde deltog i sang  og dansetruppen Pribuzhies 60 års jubilæumsfest i maj måned 2014.   Der var 30 medlemmer med på den veltilrettelagte bustur til Brest. Turen var arrangeret  som studietur, da man også besøgte et par områder i Hviderusland der har modtaget  humanitær hjælp fra Dienesminde.   Pribuzhie kom sidst i oktober til Danmark og gav optræden flere steder i nordjylland,  truppens turne var arrangeret i samarbejde med Dienesmindes venner. Turneen var  vellykket.  Bestyrelse og økonomi udvalg har i året der gået haft stor udfordring med at søge  fondsmidler og donationer til financering af foreningens fortsatte arbejde.   Ikke mindst at fastholde medlemstallet, det at finde nye medlemmer til at erstatte naturlig  afgang kræver en indsats fra alle i foreningen.  Jeg vil hermed takke alle der bidrager med donation, gaver og arbejde af enhver art der  støtter Dienesmindes venners målsætning - at hjælpe nødlidende mennesker hvor de bor.  Formand Leif Korsgaard Andersen  Beretning som PDF Dienesmindes Venner Referat som PDF     Referat generalforsamling 2015