Dienesmindes Venner Regnskab 2023 Indsamlingsregnskab 1.4.22 - 31.3.23 Overskudserklæring 18.04.2024 Indsamlingsregnskab 1.4.23 - 31.12.23 Årsrapport 2023 Revisionsprotokollat 2023 Ledelsens regnskabserklæring 2023